Integrale aanpak

Projectmatig werken is alleen effectief als het management projectmatig werken onderkent als een belangrijke competentie bij het inspelen op toekomstige veranderingen. OPC is gewend om doelgericht te communiceren met alle lagen van het management, zowel in lijn- als in staforganisaties.

Van helicopterview naar detailniveau

Na een grondige analyse van alle relevante bedrijfsprocessen, stellen we de doelen S.M.A.R.T. vast. Samen met het management en de eindgebruikers van het pakket, nemen wij alle bedrijfsprocessen op detailniveau door.

Input bepaalt de output

In overleg wordt vastgesteld over welke zaken gerapporteerd dient te worden aan het management. OPC ziet erop toe dat de onderdelen waarop u stuurt, compleet en duidelijk af te lezen zijn in de rapportages.

Configuratie

Deskundige IT-specialisten voeren de bedrijfsprocessen op detailniveau in. Met als resultaat dat de applicatie volledig ingericht is naar uw wensen.

Werkbare praktijk

De planningsprocessen worden vertaald naar de dagelijkse praktijk, waarna projectmatig werken succesvol geïmplementeerd wordt in de gehele organisatie. Een training voor de eindgebruikers maakt meestal onderdeel uit van de implementatie.